Cancerbolaget stärker upp

Förstärker styrelsen inför internationell expansion.