Cancerforskning i återvändsgränd

En svensk studie sätter stora frågetecken kring bröstcancerforskning inriktad på betydelsen av östrogenreceptorn ESR2.