Carl Svernlöv: Begränsa rätten för småägare

DEBATT. Tiden är mogen att begränsa rätten för minoritetsägare att lägga förslag till stämman. Ett krav på att aktieägare ska ha minst 5 procent av aktiekapitalet för att få lägga förslag, motsvarande vad som finns i flertalet EU-länder, bör införas i Sverige.