Carlsberg behåller helårsprognos om bättre resultat

Den danska bryggerikoncernen Carlsberg upprepar sin helårsprognos om att rörelseresultatet förväntas att öka organiskt med mellan ensiffriga procenttal under 2017.