Chef inom tandvård

2-dagar 9-10 september 2010

Plats: Stockholm

Din roll och funktion för effektiv stryrning

På konferensen Chef inom tandvård får du ta del av framgångsrika sätt att arbeta och
uppslag till hur du kan utveckla både klinkens verksamhetsplanering och ditt ledarskap. Lyssna till framgångsrika exempel från kliniker som har lyckats skapa en effektiv och lönsam verksamhet och har köande kandidater som vill börja jobba där. Bli bättre på att coacha, engagera och motivera personal för att nå nya mål.

Framgångsfaktorer för lyckad verksamhetsutveckling!
Christer Dagnelid

Framgångsrik rekrytering – så säkerställer du att du väljer rätt person!
China Platou
Assessio Assignment

Affärsplan och engagemang
– att mäta och styra resultat för att nå gemensamma mål!

Pelle Pettersson
Colosseum, Team Dagnelid

Coacha och motivera personal – så kan du uppnå resultat genom andra
Maja von Dardel
Ledarskapskonsult

Anmälan och program>>