Claphaminstitutets relation till Qatar bör synas

Claphaminstitutet har mångåriga relationer till Qatar och institutets rapport om Stockholm Pride passar bra in i det mönster av homofobisk propaganda som både Qatar och institutets andra partnerorganisationer är kända för, replikerar Magnus Kolsjö, hbtq-debattör.