Cosmodent och tndl Bo Andersen: Bettfunktion – nyckeln till komplett tandvård, Halmstad

Hands-on kurser i flera steg. Bettfunktion med fokus på Centric Relation. Indextagning i Centric Relation. Ansiktsbåge. CR manipulering. Arbete med artikulator. Bettanalys på modell. Bettkorrigering på modell. Bettkorrigering. CR vid protetiska fall.
Centric Relation, hands-on kurs, steg 1

 

När: fredag den 31 januari 2014, kl. 8.45–16.15

Var: Halmstad

Kursgivare: tandläkare Bo Andersen med personal

Kostnad: 4 200 kr exkl. moms

Målgrupp: tandläkare

Antal deltagare: Max 8

Anmälan: per mail till education@boandersen.se eller tel. 035-10 11 99, senast 23 december.

Förmiddagens genomgång kommer att vara i föreläsningssal, Nygatan 1. Efter lunch kommer vi att vara på kliniken på samma adress.
För er som önskar boende rekommenderar vi Scandic Hallandia, tel. 035-295 86 12, mail meeting.hallandia@scandichotels.com

 

Kursplan Steg 1:

Förmiddag: Repetition av grundläggande anatomi och funktion som har betydelse för bettsystemet. Begreppet CR, Centric Relation, definieras. Muskelpalpation. Genomgång och träning med ansiktsbåge.

Eftermiddag: Demonstration av CR manipulering. Felkällor och hur man behandlar patienter som inte går att manipulera. Enkel och säker indextagning i CR. Sammanfattning. Under eftermiddagen görs alla moment i behandlingsstol på kliniken.

Mål Steg 1:

  • Att efter genomgången kurs ha god kunskap om referensläget Centric Relation

  • Att ha god kunskap om bettsystemets grundläggande anatomi och funktion

  • Att kunna palpera käkmuskulaturen

  • Att kunna manipulera och verifiera Centric Relation

  • Att kunna arbeta med ansiktsbåge och ta index i Centric Relation

Logo_BoAndersen90h Logo_Cosmodent_350b