Curomed; Kursresa till Kuba: Odontologins och medicinens gränssnitt

2–11 januari 2013, Havanna, Kuba

Följ med till Kuba och lär dig mer om odontologins och medicinens allt fler beröringspunkter. Med ett genomtänkt samarbete mellan tand- och sjukvårdspersonal kan vi få till stånd en vård som bättre gagnar patienten.

Vi kommer bl a att göra ett studiebesök på Cuban Epidemiologic Institute för att höra om den framgångsrika Kubanska hälsomodellen. Kuba har samma medellivslängd som Sverige och samma låga barnadödlighet. Man har utrotat malaria och minskat förekomsten av tropiska sjukdomar dramatiskt. Tandvård och sjukvård är gratis. Det är mycket intressant hur Kuba kunnat klara detta på en budget som är en bråkdel av den svenska sjukvårdsbudgeten.

Kursgivare: Käkkirurg Sten Sahlholm, Universitetssjukhuset i Linköping, Med dr Patricia de Palma, Karolinska Institutet, Stockholm, DIR Mariela Castro, Havanna.

Tid: 2-11/1 2013

Plats: Havanna, Kuba

Målgrupp:Tand- och sjukvårdspersonal

Privat tilläggsprogram: Musik, salsa och kultur på Kuba

28/12 2012– 3/1 2013

Före kursen beger vi oss ut på en flodkryssning i Peninsula de Zapata, ett våtmarksområde med bl a krokodiler, kajmaner och den egendomliga sjökon. Vi besöker också Trinidad, Kubas bäst bevarade kolonialstad, samt badar, dyker och snorklar vid Playa Ancon. Kuba är synonymt med musik i alla de former -allt från modern latinamerikansk musik till avancerad konstmusik och avantgardism- det kommer du att märka!

Kurs- och resprogram finns på hemsidan, www.curomed.se
Tel 090-38375
Sara Sahlin, Curomed Utbildning

curomed_logo_450