Då avnoteras DGC

DGC:s sista noteringsdag på Nasdaq Stockholm har bestämts till 4 augusti.