DAB Dental Hygienkurs, Malmö

Hygien och smittskydd i tandvården

Behovet av hygien och smittskydd ökar inte bara inom hälso-, sjuk- och tandvård utan även i vardagslivet.

Hygieniska åtgärder har som mål att ge hela tandvårdsteamet kunskaper i hygien och smittskydd för att kunna förhindra och förebygga vårdrelaterade infektioner och ökad antibiotikaresistens. Avsikten med hygieniska åtgärder är att på ett enkelt och ändamålsenligt sätt eliminera smittspridning.

Behovet av hygien och smittskydd ökar inte bara inom hälso-, sjuk- och tandvård utan även i vardagslivet. Syftet är att ge riktlinjer för tandvårdspersonal i det dagliga arbetet och främja en hög hygienisk kvalitet. Kunskap ger trygghet!

Kursplan

  • Basala hygienrutiner
  • Smittrening av ytor
  • Smittrening av instrument
  • Instrument och materialhantering
  • Logistik, kvalitet och ekonomi
  • Hantering av dentala vinkelstycken och turbiner
  • Funktionskontroller på autoklav och diskdesinfektor

Föreläsare: Inger Spencer är tandsköterska och hygienansvarig för Folktandvården Västra Götaland.

Datum 25 januari 2012, Plats: DAB Dental Södra Skolgatan 37, Malmö.

Tid: 9.00–16.00

Kostnad: Guldpartner 1.100:- Övriga 1.350:-

Lunch, fika och kursintyg ingår.

Anmälan ››

 

DAB_logo_101