Dags att använda registren för att utveckla vården

Uppbyggnaden av kvalitetsregistren har gjorts under många år och det finns i dag drygt 100 register som innehåller individbaserade uppgifter om olika sjukdomar, insatta åtgärder och resultat. Nu behöver ett ökat fokus läggas på registrens användning i vården och hur resultaten omsätts i den ordinarie verksamheten.