Dags att ställa fler krassa frågor om cancervården

Vi har tagit initiativ till att samla forskare, forskningsfinansiärer, industri, patienter, vården och hälsomyndigheter från hela världen till samtal om cancervårdens framtidsfrågor vid Uppsala Health Summit den 14-15 juni. Vi avser att utveckla konkreta förslag för en mer effektiv och mer jämlik cancervård, skriver en rad forskare.