Dags för kompetenscentrum inom tandvårdsområdet att söka stadsbidrag

Statsbidraget ska bidra till att höja kvaliteten inom tandvården. Det kan sökas av kompetenscentrum på tandvårdsområdet för uppgifter som att samla in, dokumentera och sprida kunskap.