Dags för kompetenscentrum inom tandvårdsområdet att söka stadsbidrag

För att höja kvaliteten inom tandvården fördelar Socialstyrelsen statsbidrag till kompetenscentrum på tandvårdsområdet. Senast 10 februari ska ansökan ha kommit in.