Dålig munhälsa på äldreboende

Rutiner och dokumentation av de äldres munhälsa brister på ett äldreboende i Gislaveds