Danske: Jobbsiffrorna understryker FED:s dilemma

Den starka jobbrapporten stöder synen om att Federal Reserve kommer banta balansräkningen i september och höja styrräntan i december. Men rapporten understryker även centralbankens dilemma: en låg arbetslöshet och en låg inflation på samma gång.

Danske: Jobbsiffrorna understryker FED:s dilemma

Den starka jobbrapporten stöder synen om att Federal Reserve kommer banta balansräkningen i september och höja styrräntan i december. Men rapporten understryker även centralbankens dilemma: en låg arbetslöshet och en låg inflation på samma gång.