Danskt konsumentförtroende kulminerar

Högsta nivån sedan 2015 för danskt konsumentförtroende.