Därför blir bensinen inte billigare trots oljeprisraset

Oljepriset har mer än halverats sedan pristoppen för några år sedan. Men varför har bensinpriset inte sjunkit mer?