Därför tillsätter vi en alkoholkommission

Vi är oroliga för de konsekvenser som införsel av alkohol medför. Därför tillsätter vi en Alkoholkommission som ska se över hur den svenska alkoholpolitiken kan utvecklas, skriver Anna De Geer, vd Sprit & Vinleverantörsföreningen och Anna-Karin Fondberg, vd Sveriges Bryggerier.