De amerikanska hushållens förtroende stiger

De amerikanska hushållens konfidensindikator steg till 118,9 i juni jämfört med 117,6 i maj.