De prisas för nytänkande

Tre välfärdsidéer och en ­ledare prisades på Dagens ­Samhälles Stora Samhällsgalan: en ­kunskapsbank för nyföre­tagare, en odlings­vision, en app
för krishantering och en kommundirek­tör.