De privilegierade viftar bort risken att löner pressas ned

Ingen politik lyckas om man inte förmår se problemet klart. Får de nyanlända inte rätt möjligheter att rusta sig riskeras löneutvecklingen också för andra grupper. Till skillnad från S tror jag inte att vi behöver ta emot färre än vi gör idag, men oavsett antal behöver vi ett konkret handlingsprogram för att motverka att människor utnyttjas och