De vill förstå varför vi gör som vi gör

Vi lär oss hela tiden av varandra, och de informella samtalen vi har på arbetsplatsen är viktiga för att utveckla…