Den bigotta medelklassen lever sällan som den lär

Sverige är ett tudelat land med växande klyftor och utmaningarna kommer att bli allt svårare att hantera så länge den välmenande medelklassen fortsätter att bära sitt janusansikte, skriver Goran Rashid, som själv gjort en klassresa under sin uppväxt, från asylboendet till Kungliga Tekniska Högskolan.