Dental24 erbjuder nya möjligheter

Dental24 är en samlad plats för hela branschen som gör det enkelt och effektivt att finna relevant information på Internet. Jämför det gärna med en marknadsplats såsom mässa,  utställning, fackpress, radio, TV eller vad du vill, fast år 2009.

Dental24;s vänder sig till alla i dentalbranschen. För närvarande får över 9 000 dentalt intresserade ett nyhetsbrev varje månad innehållande aktuella ämnen på Dental24.se.

Dental24 mäter löpande besöksfrekvensen via Google Analytics och använder Joomla som webbverktyg.
 
Sedan lanseringen av Dental24 i november 2008 har över 6 000 unika besökare varav drygt 2 000 besökare är återkommande varje månad.

Förutom nyhetsbrevet med olika publicerade artiklar är flikarna ”Marknad ” med ”Köp & Sälj ” och ”Leverantörsregister ”, ”Multimedia ” med ”Webb radio/TV ”, ”Bibliotek ” samt ”Sponsrad länk”, de mest besökta sidorna.

Totalt har över 42 000 sidor visats sedan start. Intresset är minst sagt stort!

Under 2009 räknar vi med över 25 000 besök, kanske ännu fler!

 

Förstasidan

Här finns numera en ny Web enkät med aktuella frågor (mars 2009)

Dental24;s partners visas rullande längst upp till höger på alla sidor. (feb 2009)

”Senaste nytt” och ”Mest visat” uppdateras regelbundet med automatik

 

Nyheter

Artiklarna visas numera enbart med rubriker för att öka överskådligheten. (feb 2009). Välja önskat tema i vänsterspalten.

Här kommer olika produktnyheter presenteras under egen rubrik (första halvåret 2009).

 

Multimedia

Webb radio & TV

Här finner du bl.a. branschspecifika inslag i andra media (radio & TV)

Inom kort kommer även olika produkt och instruktionsvideos att publiceras här (första halvåret 2009)

 

Kurser & Events

Flera nya kurser och kursgivare, uppdateras regelbundet. (ongoing)

Vill du marknadsföra en kurs eller event här går det också bra.

 

Marknad

Leverantörsregistret för både allmänna leverantörer och tandtekniska laboratorier har uppdaterats med logotyper och kontaktuppgifter. (feb 2009…)

Dessa register kommer även att uppdateras med sökbar information om varumärken, produktområden, tjänster, specialiteter, etc. (första halvåret 2009)

Denna tjänst kommer dels vara en tilläggstjänst alt. ingå i alla partnerskap.

 

Bibliotek

Detta är en stor källa till kunskap på nätet. Här hittar man bl.a. länkar till andra portaler, sökmotorer, etc.

Dental24 är en leverantörsoberoende webbportal som erbjuder yrkesverksamma inom dentalbranschen en samlad plats för nyheter, kunskap, aktuella händelser, erfarenhetsutbyte, utbildningar, artiklar, dokumentation och produktinformation.

Dental24 produceras i samverkan med tandläkare, tandhygienister, tandtekniker, institutioner, kursgivare, föreningar, organisationer, leverantörer och andra medier inom dentalbranschen.