Dentalbranschen rustar för lågkonjunktur

wallet.jpgKrisen kom snabbt. Under ett par veckor förbyttes högkonjunktur till finanskris, varsel och förvarningar om en djup lågkonjunktur.

Även tandvården kommer att påverkas när köpkraften sjunker under kommande år.
Ändå vågar företrädare för branschen se framtiden an med viss tillförsikt.

– När nyheterna fylls av elände skapas en uppskjutarmentalitet inom alla branscher, säger Thomas Andersson, ordförande i Föreningen Svensk Dentalhandel.Trots det är han försiktigt optimistisk.
– För bastandvården blir förmodligen inte effekten speciellt stor, säger han. Patienter som har gått till tandläkaren varje eller vartannat år fortsätter att komma. Mindre kostsamma ingrepp kommer förmodligen också att utföras i ungefär samma utsträckning som i dag.
– Det är de dyra behandlingarna med stor protetik och implantatbehandlingar som kommer att ta mest stryk, trots relativt bra subventioner i tandvårdsstödet, spår Thomas Andersson. Liksom rent kosmetiska behandlingar.
Han menar att det nya tandvårdsstödets utformning kan fungera som en motvikt till minskad köpkraft. Tillsammans med det ökade budgetanslaget till tandvården från 3 till 6 miljarder kronor kommer branschen att klara nedgången relativt bra.

Thomas Andersson får medhåll av Magnus Persson, vd på tandteknikföretaget DP Nova. Någon nedgång har man ännu inte känt av – tvärtom, sedan det nya tandvårdsstödet kom har företaget fått mer att göra.
– För oss är utformningen av stödet viktigare än de globala finanserna, säger Magnus Persson. Jag känner mig ganska optimistisk, åtminstone för den svenska marknaden.
DP Nova driver även verksamhet i Danmark och där är läget annorlunda.
– I Danmark betalar patienterna sin tandvård själv, så där kommer lågkonjunkturen säkert att märkas betydligt mer, säger Magnus Persson.
– Ett annat orosmoln är den försvagade svenska kronan. Eftersom DP Nova köper insatsmaterial från andra EU-länder finns en valutarisk och förväntar oss prishöjningar med i genomsnitt 10 procent, berättar han.

Även om patienterna fortsätter att gå till sin tandläkare under lågkonjunkturen så kanske tandläkaren själv blir mer försiktig. Det tror i alla fall Thomas Andersson.
– Många vill nog avvakta med nya investeringar tills konjunkturen i alla fall har stabiliserats, säger han.
Vid årsskiftet ska en prisportal med referenspriser lanseras på internet, vilket betyder att patienterna kan börja jämföra sin tandläkares priser med andra. I kombination med minskad köpkraft kommer det att innebära en prispress både på behandlingar och material, tror Thomas Andersson.
– I viss mån kan det gynna import av tandteknik, men inte i någon större utsträckning. Nej, han menar att det största hotet kommer från ett helt annat håll.
– Aktörerna inom tandvården måste sluta sprida bilden av en bransch som präglas av it-haverier, klåfingriga byråkrater på Försäkringskassan och maktlösa tandläkare, säger han.
– Som patient kan man få uppfattningen att man mest är till besvär för sin tandläkare och sådant har branschen absolut inte råd med.

Det finns ett starkt förtroende för tandvården bland allmänheten, vilket framgår av att man år efter år toppar Svensk Kvalitetsindex undersökningar av kundnöjdhet.
– Ett sådant högt förtroende är viktigt att vårda och kan vara avgörande för hur branschen klarar den annalkande lågkonjunkturen, säger Thomas Andersson.

Annika Rosell, DentalMagazinet