30 miljoner till forskning om infektioner i tänder och implantat

FORSKNING: KK-stiftelsen anslår 12 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om kroniska infektioner i munnen. Ett område med enorm potential som kan ha stor nytta för patienter, tandvården och näringslivet och samhället i stort, konstaterar stiftelsen. Projektet har en totalbudget på 30 miljoner och leds av professor Gunnel Svensäter på Malmö högskola.

Läs mer

Fobisk tandvårdsrädsla kan botas

TANDVÅRDSRÄDSLA: Genom ett väl utvecklat samarbete mellan tandläkare och psykologer botas numera 80% av patienterna med svår tandvårdsrädsla på specialistkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Folktandvården Västra Götaland. Professor Magnus Hakeberg redogör här för den tvärdiciplinära forskning under mer än 30 år som ligger bakom framgången.

Läs mer

Stora hälsokonsekvenser för personer med grav tandvårdsrädsla

TANDVÅRDSRÄDSLA: Vuxna patienter som lider av grav tandvårdsrädsla och tandvårdsfobi är ofta missnöjda med sitt utseende. Missnöjet kan i sin tur kopplas till en försämrad munhälsa, symptom på depression och ångest. Men kognitiv beteendeterapi kan vara en hjälp mot grav tandvårdsrädsla/fobi, det visar en avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Läs mer

Munhälsan har betydelse för unga vuxnas livskvalitet

AVHANDLING: Dagens unga vuxna har vuxit upp med fri tandvård och har generellt sett en god munhälsa. När forskare djupintervjuade unga vuxna rapporterade många av dem trots det besvär med till exempel tuggsvårigheter och smärta. Det framgår i en avhandling från Sahlgrenska akademin.

Läs mer

Vilka är de effektivaste ilningshämmande ämnena i tandkräm?

VETENSKAP: Forskare har undersökt vilka ämnen som har signifikanta ilningshämmande effekter i tandkräm. Det kan alltså löna sig att se efter om de vanligaste tandkrämerna på marknaden verkligen innehåller de mest effektiva substanserna.

Läs mer