Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 5

Läs mer

Kunskapen om det naturliga leendet; Smile Design del 4

Läs mer

3D-printatat käkimplantat för rekonstruktiv kirurgi i Australien

KÄKKIRURGI: För första gången i Australien har en 3D-printad käkled använts i ett kirurgiskt ingrepp för korrigering av en sällsynt medfödd missbildning i en ung mans käke.

Läs mer

30 miljoner till forskning om infektioner i tänder och implantat

FORSKNING: KK-stiftelsen anslår 12 miljoner kronor till ett forskningsprojekt om kroniska infektioner i munnen. Ett område med enorm potential som kan ha stor nytta för patienter, tandvården och näringslivet och samhället i stort, konstaterar stiftelsen. Projektet har en totalbudget på 30 miljoner och leds av professor Gunnel Svensäter på Malmö högskola.

Läs mer

Fobisk tandvårdsrädsla kan botas

TANDVÅRDSRÄDSLA: Genom ett väl utvecklat samarbete mellan tandläkare och psykologer botas numera 80% av patienterna med svår tandvårdsrädsla på specialistkliniken för sjukhustandvård/oral medicin, Folktandvården Västra Götaland. Professor Magnus Hakeberg redogör här för den tvärdiciplinära forskning under mer än 30 år som ligger bakom framgången.

Läs mer