21 upplysande år med Academy of Laser Dentistry (ALD)

Laser

Ta del av Jan Tunérs kunskaper och råd kring etablerade och nya tekniker inom laservärlden i hans autentisk rapport från ALD’s kongress i Scottsdale Arizona där han själv var key note speaker.

Det är 21 år sedan Academy of Laser Dentistry bildades. Därför var mottot för årets kongress ”Laser coming of Age: 21 Years of Enlightenment”. Kongressen hölls i Scottsdale, Arizona på ett hotell beläget inom ett indianreservat, ganska långt från Scottsdale. Runt omkring fanns bara öken, så kongressdeltagarna kunde inte försvinna ut på några eskapader. Om man nu inte valde det stora kasino som låg i samma byggnad, förstås.

Academy of Laser Dentistry (ALD) är från början en nordamerikansk förening, men allt fler internationella deltagare dyker numera upp. Runt 250 tandläkare och hygienister deltog på kongressen och av dessa var ett femtiotal från utlandet. För amerikanska tandläkare är det viktigt att ta del av de certifieringsprogram som erbjuds vid de årliga kongresserna. I början ökade medlemsantalet stadigt, men har nu planat ut runt 200. Detta betyder inte att nya medlemmar saknas. Snarare finns en bild där en medlem är med i 3-4 år och sedan försvinner. Jag talade med ALD:s avgående president Glenda Payas om detta. Glenda sade att många medlemmar kommer för att lära sig om laser och att de så småningom känner sig bekväma med sina kunskaper och inte känner att de har så stort behov av en förening längre. Glenda själv har varit med länge. Hon hade bara varit tandläkare i några år när hon på en mässa såg The American Dental Laser – den första renodlade dentala lasern. Trots det höga priset investerade hon direkt och har aldrig ångrat sitt val. Med på kongressen var också den tandläkare som hon köpte lasern av – Terry Myers. Terry är en av grundarna av ALD och en legendar inom branschen. Terry har en bror som är ögonläkare och som tidigt hade en Nd:YAG-laser. Kunde man inte använda denna laser även inom odontologin, frågade Terry. Svaret var att man får väl prova. Och på den vägen är det. Jag mötte Terry Myers för första gången vid en föreläsning i London 1992 och vi har stött på varandra några gånger genom åren, även om vi verkar inom olika ämnesområden.

Det finns bara en tandläkarhögskola som har laser som en integrerad del av utbildningen. Och den råkar ligga bara någon timmes bilfärd söderut, i Tucson. Några skolor har orienteringskurser och tillfälliga föreläsningar men annars är de nyutbildade utlämnade åt tillverkarnas information. Detta understryker vikten av ALDs verksamhet. Något speciellt certifikat behövs inte för att använda laser i en tandläkarpraktik, men värdet av ett certifikat kan inte nog understrykas. Det amerikanska systemet bygger mycket på privata försäkringar, och ingen sådan täcker behandling med laser. Därför inkluderas laserbehandling som en integrerad metod inom konventionell behandling. Ungefär som att ultraljudsapparater inte finns som en åtgärd inom det svenska försäkringssystemet. Alternativt får tandläkaren ta ut ett extra arvode för att utföra en konventionell behandling med laser, och det är det ju så gott som alltid värt. I grannen Canada är situationen annorlunda och mindre reglerat.  Amerikanska Food and Drug Administration (FDA) är mycket strikt, men lägger sig inte i hur tandläkare använder sina lasrar, bara vad företagen får påstå i sin marknadsföring.

 

jan1 (2)                          Terry Myers

Bilder: ALDs avgående president Glenda Payas tillsammans med Jan Tunér samt Terry Myers – dentallaserns pionjär

Flera deltagare var från Mexico eller hade sin praktik i Mexico. Det är inte ovanligt att tandläkare med hög kompetens finns några hundra meter från den amerikanska gränsen. Samma kvalitet men lägre priser. En anledning till de låga priserna är naturligtvis prisbilden i Mexico, men inte minst avsaknad av kostnader för allsköns försäkringar som amerikanska tandläkare behöver för att skydda sig mot stämningar. En av mexikanska staten godkänd utbildning för odontologisk laser (ITAV) finns i Monterrey, där jag vid ett par tillfällen varit gästföreläsare.

ALD har under alla år givit ut en egen tidskrift. Nytt för i år är att den är PubMed-indexerad och att saker som kliniska fall och medlemsinformation numera bara finns i en separat web-baserad tidskrift. Coming to age!

På utställningen fanns ett stort intresse kring den nya lasern Solea. Detta är en koldioxidlaser som kan göra det som erbiumlasrarna kan, vilket kan verka egendomligt för den som känner till de ”gamla” koldioxidlasrarna. Men Solea har en våglängd av 9300 nm, till skillnad från den klassiska kirurgiska CO2-lasern som har en våglängd på 10600 nm. Solea arbetar pulsat och vattenkylt och kan både ”borra”, förånga och skära. Litet dyrare än en erbiumlaser. En överraskning var att finna gamla Fotona hos ett amerikanskt företag, men jo, man hade just köpt det slovenska företaget. Namnet blir kvar, och tillverkningen stannar i Slovenien, men de internationella musklerna växer. Fotonas PIPS-teknik för endodonti tilldrog sig stort intresse.

Jag var inbjuden som Keynote speaker, att tala om biostimulation. Detta markerar en ny inriktning hos ALD. Biostimulation (LLLT) har funnits med från början, men mera som en liten blindtarm. Nu har insikten kommit att LLLT inte bara är en del av ”kirurgisk” laser utan har stora egenvärden i sig. Förutom två Keynote presentations hölls ett antal föredrag samt en hands-on-kurs där man kunde bekanta sig med olika lasrar, kolla effektmätare och tala med erfarna kliniker. Det märktes att attityden har ändrats. Alla inser nu att LLLT verkligen är en integrerad del av dental laserbehandling och att det finns en god vetenskaplig grund. Detta märks även hos industrin. Många fabrikanter som tidigare inte önskat ta i LLLT med tång har nu tillbehör med vilka man kan utföra LLLT. Enklast är detta för tillverkare av diodlasrar, där man valt att sätta till en prob som reducerar uteffekten ner till 500 mW. Andra rekommenderar sin blekningsprob för LLLT. Gemensamt för de flesta är att anpassningen är en kompromiss och att det är svårt att dosera korrekt. Man är utlämnad åt en manual med förbestämda inställningar för olika tillstånd. Sämst i klassen på utställningen, men inte ensam på marknaden, var Biolase, som presenterade en behändig liten apparat för biostimulation. Problemet är bara att den har varierande uteffekter från 500 mW upp till många watt och att energierna uppges i kiloJoule! Så höga energier fungerar bra för temporär inhibition av akut smärta, men är i övrigt inhiberande på de biologiska processer som vi vill påverka. Verkar mycket imponerande vid en demonstration och lätt att falla för om man inte har kunskap.

Allt som allt en intressant och givande kongress. Vintervädret i Arizona är angenämt med lagom värme på dagen och svalka på natten. Sommaren ska man dock undvika! Men vädret är inte vad det brukar vara. Mitt flyg hem via Dallas var inställt. På grund av snö! Kan inte Arlanda skicka dit några av sina anställda?

 

/Tandläkare Jan Tunér

 

www.tuner.nu
www.laserannals.com