3D-printatat käkimplantat för rekonstruktiv kirurgi i Australien

KÄKKIRURGI: För första gången i Australien har en 3D-printad käkled använts i ett kirurgiskt ingrepp för korrigering av en sällsynt medfödd missbildning i en ung mans käke.

 

Käkleden har designats och tillverkats av en grupp ingenjörer vid Department of Mechanical Engineering, Universitetet i Melbourne i samarbete med kirurgen George Dimitroulis vid Epworth Freemasons Hospital.

 

George Dimitroulis säger att kirurgiska ingrepp står vid ett vägskäl, där en ökad användning av kundanpassade medicintekniska produkter i 3D-teknik kommer att blir en integrerad del av hälso- och sjukvården.

 

Läs mer >>

 

Källa: Healthcanal.com

Tips tack till: Przemek Seweryniak, CDT, Cosmodent AB