Anmälningsplikten för barn som far illa fungerar inte

Audio/Web radio

Tandvårdspersonal får inte tillräcklig utbildning kring hur de ska anmäla när de misstänker att barn far illa. Det säger Hans Östholm, chef på Folktandvården Värmland.

Tandvårdspersonal får inte tillräcklig utbildning kring hur de ska anmäla när de misstänker att barn far illa. Hans Östlund, chef på Folktandvården Värmland. Reporter Per Larsson, Sveriges Radio. 2010-11-30.

Tandvårdspersonal får inte tillräcklig utbildning kring hur de ska anmäla när de misstänker att barn far illa. Det säger Hans Östholm, chef på Folktandvården Värmland, efter att en färsk rapport från Barnombudsmannen visat att anmälningsplikten bland tandläkare när barn far illa inte efterlevs som den borde.

Rapporten visar att tio av 24 klinikchefer inom tandvården i Värmlands landsting har i sin verksamhet anmält till socialtjänsten att ett barn far illa. Det motsvarar 42 procent. Snittet för riket är 28 procent.

De allra flesta tandläkare har någon gång misstänkt att ett barn har utsatts för våld eller övergrepp i hemmet men misstankarna leder sällan till en anmälan till socialtjänsten.

Källa: SR Publicerat: 30/11 kl 14:03

Lyssna på inslaget ”Vi behöver göra mer” (1:26)

 

DENNA ARTIKEL ÄR IFRÅGASATT AV STATISTIKER! Läs/lyssna här ››