Avslappning och kontroll bästa hjälpen för tandvårdsrädda

Dental media/artiklar

TANDVÅRDSRÄDSLA: Varför känner vissa patienter skräck och oro när det är dags att gå till tandläkaren och hur kan tandvårdspersonalen hjälpa dessa patienter? Det var ämnet på GQL’s kurs med tandläkare och psykoterapeut Nils Norrsell som föreläsare.

 

Cirka 5 % av svenska folket är gravt tandvårdsrädda och många fler upplever starkt obehag av att gå till tandläkaren. Nils Norrsell har i en vetenskaplig studie visat att den viktigaste ingrediensen i en framgångsrik behandling av tandvårdsfobi är avslappning. Han har också visat att man med enkla och kostnadseffektiva metoder kan få patienterna att övervinna rädslan så att lidandet minskas radikalt.

 

Teori

Nils Norrsell gick igenom vilka faktorer som kan utlösa rädslan, t ex borrljud, lukt eller miljön. Deltagarna fick också del av en omfattande teoriföreläsning om orsaker och verkan samt hur det autonoma nervsystemet fungerar.

 

Avslappning och hypnos

Kursen innehöll en rad praktiska övningar för att deltagarna skulle lära sig hur tandvårdspersonalen bör behandla tandvårdsrädda. Nils visade hur man får patienten att slappna av och hantera sin stress. Han förevisade handgripligen också några olika metoder för att få patienter att slappna av. Kursdeltagarna fick också prova att få varandra avslappnade.

Kursen gick vidare med desensibilisering och trans. Som exempel på vad man kan åstadkomma fick Nils en tandhygienist att inte bara känna sig avslappnad utan även hypnotiserad och till att känna sig bedövad i käken.

DSC_0170BILD: Tandläkare och psykoterapeut Nils Norrsell har lyckats få tandhygienist Liselotte Rosshagen från Åkersberga fullständigt avslappnad.

Kontroll

Nils betonade också vikten av att få patienten att känna kontroll över situationen. Bara vetskapen att patienten kan avbryta sin behandling gör att patienten inte känner hot och därmed att det inte finns något att var rädd för.

 

Humor

Humor är inte bara bra vid inlärning utan även ett annat sätt att få bukt med tandvårdsrädsla, menade Nils som själv är en väldigt karismatisk föreläsare med stor humor.

Efter kursen var många kursdeltagare taggade att använda sina nya kunskaper och prova avslappning aktivt när de åter börjar arbeta.

Mikael Cojocaru var en av deltagarna på GQL:s kurs om tandvårdsrädsla:

– Alla tandläkare ställs med jämna mellanrum inför patienter som har problem med tandvårdsrädsla. Därför är det viktigt att veta vad det beror på och hur man skall hantera situationen. Jag har gått kurs tidigare med Nils Norrsell  och vet att kurserna inte bara är bra utan också väldigt underhållande. Sen anmäler jag mig alltid till GQL:s kurser då det alltid är intressanta ämnen, bra miljöer och otroligt trevliga deltagare. Kurskostnaden är låg så många väljer att ta med hela praktiken, vilket jag också gjort tidigare. Jag ser fram emot nästa kurs.

DSC_0175

 

Kurssummering av Nils Norrsell:

– Intresset för att lära sig mer om tandvårdsrädsla visade sig vara stort. På kursen varvades teori med praktiska demonstrationer och övningar. Stora framsteg gjordes, och jag är övertygad om att många, trots den omvittnade svårigheten att ta till sig något nytt, kommer att praktisera avslappningshjälp till spända patienter.

– Alla på en klinik kan på olika sätt bidra till att rädda patienter känner sig lugnare. Några sköterskor som visade stor talang undrade om det var lämpligt att de använde avslappningsmetoder som kan karakteriseras som hypnos. Svensk Förening för Klinisk Hypnos har kravet att endast legitimerade personer som arbetar inom vårdyrken ska få använda hypnos. En leg. tandsköterska kan således mycket väl få i uppdrag att lära en patient att slappna av med hjälp av systematiska suggestioner, s.k. hypnosinduktion.

– Reflexmässiga beteenden såsom muskelspänning, hjärtklappning och svettning kan utlösas av både av yttre och inre stimuli. Reflexer kan inte kontrolleras direkt med viljan. Praktikinredning bör göras så att negativa intryck begränsas. Ännu viktigare är en positiv attityd hos personalen och att denna kommunicerar både via ord och kroppsspråk.

– Ett nytt sätt att använda hypnos har lanserats av tandläkare Ulf Lafveskans. Det gäller behandling av bruxism. Denna behandling kan med fördel utföras av tandhygienister. Vi kommer vid årets Odontologiska Riksstämma att presentera hur man på olika sätt kan påverka bruxism utan att gå in på psykologiska orsaker.

 

 

Av Stefan Östlund, GQL

 

/Gunilla Ekholtz