Danska lärlingsutbildningar lockar arbetslösa skåningar

Tandtekniker

Arbetsförmedlingen märker ett ökat intresse för danska lärlings-utbildningar och informationsträffarna om dessa är välbesökta. Många söker en utbildning direkt, men för vissa arbetssökande finns möjlighet att gå en arbetsmarknadsutbildning på 3 månader som förberedelse.

Under 2012 deltog 96 personer i denna utbildning och av dessa gick en tredjedel direkt vidare till olika lärlingsutbildningar. Eftersom intagen varierar över året kan det bli fler som börjar. Dessutom fick 19 personer arbete i Sverige eller Danmark och 7 personer började en praktik.

Under de tre månaderna coachas man mot utbildningsformen, men lär sig också hur den danska arbetsmarknaden fungerar och hur man söker jobb i grannlandet.

Många av deltagarna kommer från Malmö, men även från övriga Skåne samt Blekinge och Småland.

– De flesta är mellan 20- och 30 år, men här finns både yngre och äldre, berättar Peter Veiler, arbetsförmedlare på Öresund Direkt.

Det finns en stor variation bland de danska lärlingsutbildningar deltagarna har valt, men populärast har varit VVS,elektriker samt Krop og stil med frisör och kosmetiker. Även tandtekniker har lockat flera, men färre har valt Merkantil (handel).

För att öka kunskapen om denna utbildningsform informerar Arbetsförmedlingen varannan vecka i Malmö och var fjärde vecka i Helsingborg, men också på andra orter i södra Sverige.

 

Fakta om danska lärlingsutbildningar: Den som blir antagen på en lärlingsutbildning går en termin med studiemedel, men om man sedan får fortsätta har man en anställning och har lön under utbildningstiden. Upplägget kan variera något mellan olika utbildningar.

För information: Peter Veiler, arbetsförmedlare Arbetsförmedlingen Service/Öresund Direkt 010-487 36 47