De 10 största dentallaboratorierna ökar

Tandtekniker

Dental24: De 10 största tandtekniska laboratorierna ökar sin omsättning med 6,4%. Det visar bolagens bokslut för 2012 vs 2011. Även resultatet ökar, dock från en ganska låg nivå (från 4,4 till 5,1%).

De största tandtekniska laboratorierna ökar sin omsättning mer än branschen totalt, som bara ökar med ett par procent.

Det tyder på att stora tandtekniska laboratorier klarar sig relativt väl i den hårdnande konkurrensen. Några av de tio största labben är också s.k. ”importlabb” med god lönsamhet. Det största tandtekniska företaget 2012 var T.I.C. i Malmö. Det var innan de köpte Dpnova under 2013. som f.ö. inte är med jämförelsen. Antalet stora förlustbolag är ungefär lika som tidigare år.
Av detta kan man dra slutsatsen att ett välskött tandtekniskt företag klarar sig bra i konkurrensen.

Man kan inte se någon tydlig koppling mellan de största företagens framgång oavsett om de arbetar med egen produktion eller outsourcing (t.ex. fräsning), varken inom landet (svenska underleverantörer) eller inom importerad tandteknik.

Med tanke på att importerad tandteknik ofta är betydligt billigare än svenskproducerad förefaller det som om volymerna av protetik har ökat mer än i omsättningen i branschen.

Branschens medianvärde för antal anställda är 2. D.v.s. flertalet tandtekniska labratorier är småföretagare.

 

/Per Ahlberg

 

Källa: UC Ekonomipublikationer