Du kan förebygga tandskador vid oral piercing

Tandhygienist

Tandskador orsakade av orala piercings är en allt vanligare syn på tandvårdsklinikerna. Den danska tandhygienistföreningen har utarbetat råd om hur man kan vägleda patienter med orala piercings att förebygga, ibland, bestående tandskador.

 

tunga_med_piersing

 

– Som tandhygienist är det min erfarenhet att trenden med orala piercings är mycket svår att stoppa, även om vi kan bevisa att det uppkommer oåterkalleliga tandskador. Därför måste vi ta itu med hur vi kan minska risken för tandskador som orsakas av denna utbredda modefluga, säger Dorte Mårtensson som arbetar som tandhygienist på Gentofte Kommuntandvård. Hon har studerat den senaste vetenskapliga litteraturen och i samråd med erfarna piercare diskuterat vad som kan göras för att minska riskfaktorerna.

Dorte

Tandhygienist Dorte Mårtensson

 

Tandskador orsakade av orala piercings är en allt vanligare syn på tandvårdsklinikerna i och med att denna utsmyckning har blivit en vanlig modefluga bland unga och yngre patienter, och piercing ger inte sällan bestående skador. Piercing i tungan kan bland annat ge skador på tänderna när man tuggar på smycket. Piercing i underläppen skadar framtänderna i underkäken och i tandköttet på utsidan av tandraden när metallen i smycket stöter i när man tuggar och talar. Tandköttet trycks ned mot benet eller under benkanten och det växer inte tillbaka igen. Detta ökar risken för parodontal sjukdom. Skadad emalj återskapas heller inte.

Enligt tandhygienist Dorte Mårtensson, är det möjligt att minska risken för tandskador baserad på daglig tandvård och genom att välja ett piercingsmycke i rätt storlek och i ett mjukt och smidigt material, och hon vädjar i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Tandhygienisten i februari 2013 till sina kollegor på tandvårdskliniker att vägleda patienter med orala piercings i hur man kan förebygga tandskador.

 

Längden på staven bör justeras

– En piercing i tungan följs inte sällan av en viss läspning och en flitig lek med smycket som pressas mot munnens botten, så att smycket kan roteras och lekas med, så att staven blir synlig, och det är helt galet, säger tandhygienisten.

 

piersing

 

Vid tungpiercing ökar tungans tjocklek upp till tre gånger 12 timmar efter piercing. Denna svullnad kan bestå upp till tre veckor. När tungan återgår till normal storlek, kommer den första staven att vara för lång, och man kan komma att tugga på den, vilket kan leda till att kindtänderna knäcks. För att undvika detta är det viktigt att byta ut staven så att stavlängden anpassas till tungans tjocklek och inte är i vägen när man äter. Den första staven kan vara 20-25 mm lång, men kan sedan bytas till 6 mm. Vid läppiercing svullnar läppen, och staven måste kortas med tiden på samma sätt som för tungpiercing.

 

Välj ett skonsamt smycke

Kirurgiskt stål är det vanligaste materialet inom piercingindustrin, men det har flera nackdelar. Det innehåller till att börja med en liten del nickel, som kan ge allergiska reaktioner. Dessutom lägger smycket onödigt mycket vikt på huden, och det kan bli mycket kallt på vintern. När det gäller tänderna är kirurgiskt stål riskabelt, eftersom tänderna som drabbas av skador om man biter hårt i smycken, medan ett smycke i plast går sönder.

smycke

Istället för smycken av kirurgiskt stål kan man använda smycken i material som titan, akryl, PTFE och bioplaster, där smycket som regel bryts sönder före tänderna om man tuggar på dem eller om de slår mot tänderna, och dessutom kan staven kan kortas .

Läs mer om olika material ››


Tandhygienisten är ingen livsstilspolis

Ordföranden i den danska tandhygienistföreningen Elisabeth Gregersen håller med Dorte Mårtensson om att det är relevant för tandvårdsanställda att förhålla sig professionellt till piercing.

Gregersen

Elisabeth Gregersen, Ordf i danska tandhygienistföreningen

 

– Att vara en tandhygienist handlar om prevention, och det är därför vi också måste tillägna oss mer specifik kunskap om orala piercings, så att vi med våra perspektiv och råd kan minimera risken för komplikationer. Vi är inte en livsstilspolis, människor gör sina egna val, men vi kan erbjuda kunskap om viktiga detaljer i förhållande till tandhälsa, och det är oerhört viktig eftersom det trots allt handlar om irreversibla skador som man får leva med i resten av sitt liv, säger Elisabeth Gregersen.

 

Fakta och källor: www.dinmund.dk ››

Läs också: Tandhygienisternas vägledning till medborgarna om orala piercings ››

Bilder på typiska piercingskador: ››

 

logo

 

Tandhygienistutbildningen i Danmark är en treårig yrkesbacheorutbildning vid universiteten i Köpenhamn och Århus.

 

Översättning av Gunilla Ekholtz för Dental24 från den danska facktidskriften Tandplejeren som utges av den danska tandhygienistföreningen Dansk Tandplejerforening.