Dyrare tandvård 2012 i Västernorrland

Audio/Web radio

Från och med 1 januari kommer tandvårdspriserna i Västernorrland öka med cirka 3,2 %. Den nya prislappen blir då 7 485 kronor för de sex behandlingarna.

– Det klart vi vill ha det så billigt som möjligt men vi måste täcka våra kostnader, säger John Kristoffersen, verksamhetschef och ansvarig för taxorna inom Folktandvården i Västernorrland.

De behandlingar som har beräknats är basundersökning, uttag av tand, rotfyllning, fyllning av framtand och kindtand samt insättning av en enklare krona.

– Det handlar om löneökningar men även om generella och övriga prishöjningarsäger, säger John Kristoffersen.

Helena Sjögren
helena.sjogren@sverigesradio.se

Källa: SR.se