Försäkringskassan medveten om dålig kontroll

Audio/Web radio

Försäkringskassan får i dag skarp kritik av Inspektionen för Socialförsäkringen, för bristande kontroller av tandvårdsersättningen. Om en tandläkare skulle fuska är risken för upptäckt minimal, enligt rapporten.

Birgitta Rosengren, enhetschef på Försäkringskassan, har förståelse för kritiken.

– Mycket av den kritiken som inspektionen framför känner vi redan till och det senaste året har vi arbetat med många av de frågor som de tar upp i sin rapport, säger hon till Ekot.

150 personer på Försäkringskassan har utan någon begriplig systematik gjort stickprov i systemet. Men när två personer på inspektionen letade hittade de många konstigheter som Försäkringskassans många kontrollanter aldrig hade upptäckt.

Det fanns till exempel flera tandläkare i registret som hade begärt stöd för 40 patientbesök på en dag.

Birgitta Rosengren förklarar hur inspektionen har hittat saker som Försäkringskassan missat.

– Det är för att de har använt systemet på ett sätt som inte vi gör i våra efterhandskontroller.

Och varför använder ni inte systemet så?

– Vi har inte arbetat på det viset. Men det är ett utvecklingsarbete hela tiden.

Eftersom kontrollerna görs helt utan systematik är det enligt ISF omöjligt att veta hur många procent som är felaktiga.

Från Försäkringskassan har man fokuserat på att hinna med alla utbetalningar, men säger att man nu ska bli noggrannare med efterhandskontrollerna. Charlotta Örn på ISF säger att bristerna kan få allvarliga konsekvenser.

– Att tandläkarna inte har så stora ekonomiska drivkrafter att göra rätt och det kan också leda till att det brister i legitimiteten för tandvårdssystemet, säger Charlotta Örn på Inspektionen för socialförsäkringen.

Källa: SR