Försök med mobil tandläkare på Gotland

Audio/Web radio

Sudret får mobil tandvård på försök. En tandläkare och en tandsköterska i bil ska söka upp patienter som annars har svårt att ta sig till mottagningen.

– Vi vill gärna testa om det går att ha mobil tandvård, säger Stefaan de Maecker (MP) som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Lyssna på inslaget: Mobil tandläkare testas på Sudret ››

Enligt tandvårdschef Monica Palmö finns det ett stort behov av tanvård bland äldre, sjuka och personer som bor i särskilt boende. Personer som själva har svårt att ta sig till tandläkaren.

Därför utrustas nu två tandvårdslag som med utgångspunkt från Hemse och med en enklare utsutning ska kunna utföra en del mindre ingrepp som att ta bort karies, laga fyllningar, ta ut lösa händer och slipa proteser till exempel.

Två tandläkare och en tandsköterska ingår i projektet. I första hand vänder de sig till området kring Hemse. Förhoppningen är att dra igång verksamheten innan sommaren och en första utvärdering ska sen vara klar i höst.

Om satsningen slår väl ut kan verksamheten utökas till att omfatta hela Gotland.

– Det är det som är meningen med projektet att se, hur väl faller det ut och är det nåt vi ska satsa mer på, säger Stefaan de Macker.

Källa: SR