Framtidens vård och omsorg

Webb tv

Framtidens sjukvård och omsorg behöver mer empati och mer high tech. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Socialdepartementets så kallade LEV-projekt som studerar den Långsiktiga Efterfrågan på Välfärdstjänster.

Om vi ska kunna öka kvaliteten, möta den åldrande befolkningen och samtidigt hålla kostnaderna i schack, kan vi inte fortsätta att producera vård och omsorg som vi gör i dag. För att klara hälso- och äldrevård år 2050 måste vården gå från sjukvård till ”riskvård” med fokus på att minska risken för att sjukdomar uppstår.

WebbTV: Projektledaren – Socialdepartements analyschef Anders Ekholm – berättar mer i en intervju ››

 

High tech använt på rätt sätt

Rapporten framhåller att det är ny teknik som kommer att förändra framtidens sjuk- och äldrevård. Mildare åkommor kommer patienterna att kunna sköta själva i hemmet eller på telefon, medan sjukvården tidigare kommer att upptäcka och behandla allvarligare sjukdomar med hjälp av avancerad teknik. Inom äldreomsorgen kan den nya teknologin ta över många av de tunga arbetsuppgifterna.

 

Kostnadsbesparingar ger tid för empati

När tekniken används på rätt sätt sker besparingar som kan finansiera en värdigare vård för de allt fler äldre. Då finns enligt rapporten möjlighet att prioritera den nödvändiga empatin.

Rapportens syfte är att inspirera till nytänkande och som kan leda till att fler börjar experimentera med alternativa sätt att utföra hälso- och omsorgstjänster.

Den ljusnande framtid är vård

Detta var titeln på en tidigare rapport från LEV-projektet som visade att år 2050 så väntas andelen äldre i befolkningen öka till 25 procent. Genom en unik modell simulerades hur 300 000 individer åldras och hur det väntas påverka hälsa, sjuklighet och dödlighet, och det framtida behovet av vård och omsorg. Simuleringarna visade att det är möjligt att kombinera åtgärder för att möta den åldrande befolknings ökande behov av vård och omsorg, men att det krävs ett målmedvetet arbete inom flera områden.

LEV-projektet

LEV-projektet står för Långsiktig Efterfrågan på Välfärdstjänster. Det är arbetsgrupp som tillsatts av socialministern och som analyserar hur efterfrågan på och kostnader för hälso- och sjukvård samt äldreomsorg kan komma att utvecklas fram till år 2050 i några olika scenarier. Projektet presenterar sina resultat i form av olika rapporter. Rapporten ”Den ljusnande framtid är vård” kom 2010 och ”Empati och high” tech 2012.

 

Källa: Regeringskansliet