Friskvårdsavtal även för äldre

Audio/Web radio

Över hälften av alla unga mellan 20 och 30 år har friskvårdsavtal med Folktandvården. Nu är målet att också få med äldre att abonnera på tandvård.

Lyssna på radioinslaget: Över hälften har tandavtal ››

Friskvårdsavtalet är avsett att ta vid där barn- och ungdomstandvården slutar och omfattar nu 57 procent av 20 – 30-åringarna. Avtalet innebär att de slipper tunga tandvårdsräkningar

Ulf Söderström som är vårdplanerare på landstinget vet hur det ser ut på många håll.

– Man har sett i tidigare studier, framförallt i Skåne att innan man införde frisktandvård där så hade hälften enb tredjedel av 25-åringarna slutat gå regelbundet till tandläkaren. De kommer givetvis tillbaks, men för många av dem så har det kanske inte gått så bra utan det finns en hel del att åtgärda.

Och i en enkätundersökning som Socialstyrelsen gjorde 2009 uppgav 21 procent de tillfrågade att de avstått från tandvård av ekonomiska skäl.

Frisktandvårdsavtalet – eller tandvårdsabonnemanget som man kan kalla det – innebär att man från 35 kronor i månaden får regelbundna tandkontroller och nödvändig tandvård utan extra kostnad. Priset blir högre om tandhälsan är dålig när man börjar – men det handlar ändå inte om flera hundratals kronor eller ibland tusenlappar på ett bräde som det annars kan kosta vid större tandvårdsåtgärder.

Systemet med abonnemang på tandvård infördes för flera år sen och även om frisktandvårdsavtal är möjligt för alla är det först nu som folktandvården satsar också på de äldre av befolkningen.

– Vi har först haft ett väldigt stort fokus på att försöka få våra unga att bli frisktandvårdspatienter, men nu under 2012 kommer vi att göra en mycket mycket större satsning på alla som är över 30 år, säger vårdplanerar Ulf Söderström.

– Vi har en vision om att vi ska ha med hälften av alla patienter som finns med i folktandvården i ett friskvårdsavtal 2020.

 

Källa: SR Nyheter P4 Västerbotten