FTV-tandläkare pendlar hellre än flyttar till länets småorter

Audio/Web radio

Folktandvården i Örebro län har svårt att rekrytera personal till de yttre delarna av länet. Men genom att ordna boende i Örebro har man löst en del av problemen.

Lyssna på inslaget: ”Vi har försökt underlätta ett resande” ››

– Det här är ett problem som vi delar med många län, att det sällan är ett problem att rekrytera till huvudorterna som för vår del är Örebro. Här vill man gärna bo, här finns möjligheterna. Men när det kommer till de yttre områdena i länet så blir det betydligt svårare, säger Ola Fernberg biträdande tandvårdsdirektör i Örebro län.

Precis som många andra arbetsplatser så behöver Folktandvården i Örebro län årligen rekrytera personal vid sommartider, men eftersom man har bra rutiner för det, så brukar det aldrig vara ett problem. I år får 40 personer varav åtta tandläkare ett sommarjobb på Folktandvården.

Så problemet är inte att man inte kan få fram personal, utan snarare att övertala de att jobba i de yttre länsdelarna. Ett sätt att lösa det är att Folktandvården ser till att de inte behöver bosätta sig där, säger Ola Fernberg biträdande tandvårdsdirektören i Örebro län.

– Vi har försökt på olika sätt att underlätta ett resande, där man kan bo i Örebro men resa ut till de yttre områdena i länet och arbeta heltid eller deltid. Och hittills har det fungerat rätt så bra, säger Ola Fernberg.

Källa: SR Nyhter P4 Örebro