Hägglund: ”Jämfört med frisören är det billigt”

Audio/Web radio

Socialminister Göran Hägglund tycker statens bidrag för människor med tandproblem är tillräckliga. Han jämför med kostnaderna för att gå till frisören.

Lyssna på inslaget: Hägglund: ”Jämfört med frisören är det billigt” ››

En stor del av de pengar som öronmärkts för subventioner till tandläkarbesök fryser inne. Det har Ekot berättat om under dagen.

Från 2011 finns två miljarder kronor kvar hos Försäkringskassan. Trots det vill inte regeringen höja det årliga tandvårdsbidraget som alla svenskar har rätt till.

– Om man jämför med att gå till frisören så är det relativt billigt att gå till tandläkaren, säger socialminister Göran Hägglund som tycker att tandvården är tillräckligt subventionerad.

Sedan tandvårdsreformen genomfördes 2008 får alla svenskar minst 150 kronor per år i bidrag och folk under 30 år får 300 kronor i stöd, vilket gör att ett vanligt tandläkarbesök kostar ungefär 500 kronor för dessa.

En tanke med reformen var att få fler att gå till tandläkaren. Men resultaten har uteblivit.

Efter reformen år 2008 har en av fem svenskar inte gått till tandläkaren. Bilden är alltså oförändrad jämfört med tidigare. Fortfarande undviker många att gå till tandläkaren av ekonomiska skäl.

Men trots misslyckandet i det avseendet är socialminister Göran Hägglund ändå nöjd med reformen som alliansregeringen drev igenom.

– De spelar en jättestor roll för de som regelbundet går till tandläkaren och alldeles särskilt för de som behöver väldigt stora insatser för sin munhälsa, säger Göran Hägglund (KD).

Det socialministern talar varmt om är den andra delen av tandvårdsstödet som riktar sig till folk med stort vårdbehov. I dag subventioneras vissa tandläkarbesök som kostar över 3000 kr med minst 50 procent.

Det är Tandvårds och läkemedelsverket, TLV, som ansvarar för denna högkostnadsrabatt. Myndigheten har inga planer på att sänka miniminivån för rabatten.

Däremot vill man använda sitt omfattande överskott av stödpengar till att bredda stödet att gälla fler typer av tandvård.

– Vi vill hellre fylla på med tandvård som träffar patienter som har stora vårdbehov, säger Gun-Britt Lundin som är avdelningschef på Tandvårds- och läkemedelsverket.

Källa: SR