Hur planerar vi inför framtidens implantatbehandling?

Tandläkare

Tandläkare24: Tandläkare Lennart Dageborn, certifierad EAO medlem, sammanfattar innehållet från den 22:a EAO (European Association for Osseointegration) kongressen som hölls i Dublin 17-19 oktober 2013.

 

 

Förutsägbara behandlingsresultat

Förutsägbarhet beror av planering och att man följer noggrant beprövade protokoll. Kontroll av rutiner och manualer minimerar misstag. Långtidsuppföljning och erfarenheter utifrån dessa ökar också prediktabiliteten i behandlingen. Jämförelser med flygindustrin diskuterades som exempel på hur misstag minimeras och vars rutiner kan överföras till implantatbehandling.

 

Perimplantit – ett växande problem eller något vi kan hantera?

Benförlust kring implantat behöver inte vara tecken på periimplantit utan kan sägas vara en främmandekropps reaktion som efter långtidsuppföljning kan visa sig avstanna och sedan vara stabil över lång tid.

Möjligheten till god oral hygien genom bra protetisk utformning likväl som bra kirurgisk teknik påverkar också uppkomsten av perimplantit.

God cementeringsteknik och kontroll över cementöverskott är avgörande för att undvika uppkomsten av perimplantit vid cementerade protetiska konstruktioner. Den passiva passformen är många gånger att föredra före den skruvretinerade konstruktionen där dålig passform med inspända krafter kan ge benförlust runt implantaten.

En tjockare omgivande mucosa runt implantaten tycks också reducera uppkomsten av recession och benförlust.

 

Behandlingssvårigheter och möjligheter med fixturinstallationer i den resorberade kristan i den posteriora Maxillan presenterades.

Beroende på kirurgisk skicklighet och erfarenhet kan laterala Sinuslift med benaugmentation liksom transalveolär osteotomi ge goda resultat, även om osteotomierna tycks vara svårare att kontrollera beträffande perforationer genom sinusmembranet men erbjuder ett mindre kirurgiskt ingrepp. Korta implantat som ett alternativ diskuterades då mera omfattande kirurgiska ingrepp i sinus Maxillaris undviks.

 

Att ersätta en förlorad framtand kräver även att ben och mjukvävnad återskapas för att uppnå ett gott estetiskt resultat. Direktinstallation av fixtur i alveol måste kompletteras med benaugmentation för att undvika och minimera benförlust. Fixturens positionering är också avgörande för slutresultatet liksom mjukvävnadshanteringen kirurgiskt och protetiskt.

Noggrann planering och hänsynstagande till olika individuella patientfaktorer är betydelsefulla för en lyckad behandling med god estetik.

 

2014 års EAO kongress kommer att hållas i Rom, Italien.

LennartDageborg2

Sammanställt av tandläkare Lennart Dageborn, EAO medlem, EAO certifierad.