I Varberg får tiggarna fri tandvård

Audio/Web radio

– Det handlar ofta om att ta ut tänderna på de här grupperna, säger tandläkaren Johan Hagman och berättar att de romer som kommit till honom och fått hjälp med tänderna har alla haft riktigt dåliga tänder, infektioner och tandvärk.

– De har aldrig haft skoltandvård eller något sådant i hela sitt liv. Deras tandstatus är som de i Sverige för 100 år sedan, säger han.

Vad hade hänt om de inte hade fått hjälp av er?

– Lidande naturligtvis, men det kan naturligtvis påverka det allmänna fysiska tillståndet också. Infektioner i munhållan ska man inte förringa.

Eftersom romerna kommer från ett EU-land så har de till skillnad från papperslösa eller asylsökande inte rätt till subventionerad vård och tandvård här i Sverige. Och många uppger att det försäkringskort som de kan ha med sig från hemlandet och som garanterar dem sjukvård inom EU på hemlandets bekostnad kostar alldeles för mycket, så det blir i princip omöjligt för dem att få råd till vård här i Sverige.

– Vi känner att vi gör något för samhället på det sättet. Vi får chans att ge tillbaka till våra kunder, samhället, på det här sättet, säger han.

Johan Hagman är tandläkare, men det finns också vårdcentraler och specialister i Varberg som när de kan ställer upp med gratis vård för romerna i staden.

– Jag känner att vi kan hjälpa till när vi kan, säger han.

 

Källa: SR P4 Halland