Inskolning inför operation hjälper barn

Audio/Web radio

Skräckslagna barn på Södra Älvsborgs Sjukhus skolas in inför tandoperationer för att undvika panik och trauma. Inskolningen har visat sig vara en framgångsrik metod – och man får sällan ställa in operationer som tidigare.

Lyssna på inslagen i webbradio:

Satsningen på att förbereda barn inför operationer på Södra Älvsborgssjukhus har slagit väl ut. När Kith Larssons dotter Elin skulle operera bort dåliga tänder var oron stor.

– När vi fick veta att hon skulle dra bort fyra tänder så kände jag bara att jag hoppas att hon får sova, och de sa att detta kommer givetvis ske under narkos. Sedan fick vi erbjudande om att först komma upp på en liten inskolning.

 

 

En vecka innan

Det blev en stor lättnad för Kith och Elin när de fick veta att man har möjlighet att komma upp till dagkirurgin på SÄS för att få information en vecka före operationen. Där fick de träffa personal, se lokalen där Elin skulle bli nedsövd och gå igenom allt som skulle hända den dagen.

– Det kändes så bra. Vi fick bekanta oss med både utseende och lukt. När det blev dags en vecka senare kändes det lugnt och skönt. Jag och Elin gjorde detta tillsammans, hon var så duktig. Det känns mycket possitivt i efterhand.

 

Lyckligare barn

Marie Louise Feldt och Karen Liljestrand som jobbar med inskolningarna på SÄS dagkirurgi i Borås är nöjda med den nya metoden.

– Barnen går härifrån så lyckliga och så glada att de liksom tar med sig något possitivt.

– Många av de här barnen har inte ens varit möjliga att sätta i tandläkarskolen. Ångestladdat så att det bara skriker om det. Vid inskolningen har de plötsligt fått lite kontroll. Många av de här barnen behöver känna att de har lite kontroll – de vill inte tappa den. Då gör vi den på ett visuellt sätt som är förståbart och begreppsbart för dem, så de förstår vad det ska handla om.

 

Fick ofta ställa in

SÄS har hittat ett unikt sätt att få skräckslagna och ångestfyllda barn att frivilligt förbereda sig inför narkos och operation. Men hjälp av inskolning kan man nu behandla och operera barn som tidigare var omöjliga att ens få in i operationssalen, eftersom upplevelsen på sjukhuset blivit allt för traumatiskt. Sättet de jobbade på innan blev ohållbart då man ofta fick ställa in operationer för att det blev för traumatiskt för barnet.

– Det var mycket ångets och rädsla. Det var inte ett trevligt sätt att jobba på, och det var inte trevligt för dem som blev utsatta för det heller. Det kunde göra att vi blev stående med tomma operationssalar, eller så fick vi använda så mycket mediciner för att få dem dem medgörliga. Jag kända att det var inget bra sätt att jobba på, det måste finnas andra möjligheter. Att vi fått möjligheten att jobba på det här sättet är oerhört givande. Men det ger också, i andra ändan, så mycket besparingar i och med att vi inte behöver ha tomma operationssalar eller patienter som behöver backas. Man växer inför nästa situation och man behöver inte lägga så mycket tid på det.

 

Källa: SR Nyheter P4 Sjuhärad