Intressant rapport om kompositer

Dental media/artiklar

TEST: En ny rapport från norska Hälsodirektoratet om tester på kompositer visar att det förekommer preparat på marknaden som kan leda till kontaktallergier.

Rapporten, som är beställd av det norska Hälsodirektoratet, är utarbetad vid Institutionen för Biomaterial, Odontologiska Fakulteteten, Univ. Oslo. 2013/2014

Institutionen för Biomaterial vid den Odontologiska fakulteten på Universitetet i Oslo har på uppdrag av det norska Hälsodirektoratet genomfört produkttester på ett urval av de mest använda kompositmaterialen och legeringarna inom norsk tandvård, med särskilt fokus på den offentliga tandvården.

Enligt den norska tidningen ”Focus” är en av slutsatserna i rapporten att ”en högre exponering av 4U i klinisk användning kan leda till utveckling av kontaktallergier. Detta kan få konsekvenser på hälsan för både tandvårdsanställda och patienter”.

Hälsodirektoratet är, enligt samma källa, särskilt bekymrade över de skadliga ämnen som barn och unga kan utsättas för. Kompositen 4U har i Norge sålts till den offentliga tandvården genom anbud. Enligt tidningen Focus bör rapporten få konsekvenser för framtida val av tandfyllnadsmaterial.

Rapporten, som innehåller tester av dentala kompositer och metallegeringar för tandvård, publicerades av Hälsodirektoratet 2015-03-16. Det avsnitt som handlar om kompositer heter: ”Test av dentala kompositer”.

Läs en sammanfattning av rapporten här: TESTING AV DENTALE MATERIALER »

 

Källor: Hälsodirektoratet i Norge, Focus och Webtannlegen.no