IPR i kombination med Inman Aligner

Dental media/artiklar

Johan Hagman visar hur en Inman Aligner i kombination med IPR (interproximal reduktion – stripsning) kan användas för att rätta till ojämnheter i underkäkens framtänder.

Många människor irriterar sig över specifika situationer i munnen. Det kan ha att göra med färgen på en enstaka tand eller samtliga tänder, eller som i följande fall, ett ojämnt utseende på framtänderna i underkäken. I flera år har denne 46-åring irriterat sig på sin trångställning i underkäken (Figur 1) och känner dessutom att situationen gradvis blir värre med åren.

Figur1

Figur 1: Ojämn konturlinje i underkäkens framtänder.

Innan patienten kom till mig hade han konsulterat en ortodontist om hur han skulle kunna rätta till sina tänder. När han fick veta att det kunde ta upp till två år med en fast tandställning bestämde han sig för att det inte var rätt alternativ för honom.

Han hade också konsulterat en tandläkare som specialiserat sig på ett ”clear aligner system” och fått beskedet att den behandlingen inte skulle vara lämplig för hans specifika problem.

Efter att ha genomgått intra- och extraoral undersökning konstateras att patienten har en hel tanduppsättning i båda käkarna, bortsett från visdomständerna, och att han regelbundet har gått till tandläkaren. Hans parodontala status är mycket bra men hans munhygien kan förbättras så han rekommenderas ett besök hos tandhygienisten. Jag föreslog också att han skulle borsta tänderna två gånger om dagen och använda tandtråd under hela behandlingen för att säkerställa att hans allmänna orala hälsa inte skall påverkas av behandlingen.

Mitt första intryck när han kom till mig var att vi skulle behöva extrahera för att skapa tillräckligt med utrymme för att kunna flytta tänderna till en bättre position. Men tack vare en finurlig programvara kallad Spacewize kunde jag snabbt och enkelt göra utrymmesberäkningar direkt i behandlingsrummet.

 

Utrymmesberäkning

Figur 2: Beräkningar med Spacewise visas i programvaran (bild i spegel).
Figur2
Fallet lämpar sig för användning av Inman Aligner. Skillnaden mellan tillgängligt och erforderligt utrymme är 3 mm, d v s inom de 3 mm som rekommenderas för framgångsrik behandling. Fortsätt behandlingen som planerat.

En beräkning med hjälp av Spacewize (Figur 2) visade att det fanns ett utrymme på 3 mm – alldeles inom gränsen för att kunna behandlas med Inman Aligner i kombination med endast IPR (stripsning). Med IPR anses det vara säkert att reducera bredden på varje tand med 0,25 mm per kontakt. På det sättet kan du skapa upp till 2,5 mm mellan hörntänderna. Med strategiskt utförd IPR bakom hörntänderna kan du därför lätt uppnå 3 mm.

 

Teknik

Jag lärde mig att utföra denna teknik av Dr Tif Qureshi i England som ger Inman Aligner-kurser för Straight Talk Seminars. Dr Qureshi lär ut ett säkert och effektivt sätt att använda IPR. Han undervisar tandläkare om hur de ska använda progressiv och strategisk IPR och sedan kombinera dessa tekniker med tandställningen för att åstadkomma fina resultat utan att behöva utnyttja invasiva metoder såsom endodonti eller extraktioner.

 

Strategisk IPR betyder att man endast använder stripsning där man enkelt kan komma åt kontaktpunkterna så att man kan behålla tändernas korrekta anatomi. I takt med att tänderna rätas ut kan man lättare komma åt nya ytor.

 

Figur3
Figur 3. Ett liknande fall där man kan se hur Optragate används för att utesluta risken att skada läpparna med stripsen när man utför IPR samt Wedjets för enklare stripsning vid riktigt hårda kontakter så att patienten får mindre obehag.

I fallet med min patient började vi med IPR i alla kontaktpunkterna utom i labialt placerade 31, där all form av IPR i ett tidigt skede skulle ha förändrat tandens anatomi utan att minska bredden.  Inledningsvis var kontakterna så trånga att vi inte kunde få in de tunna metallband som vi använder för stripsing mellan tänderna. Det löste vi genom att använda Wedjets i några minuter för att separera tänderna något (Figur 3).

 

Därefter, när tänderna blivit rakare och vi hade bättre tillgång till kontaktpunkterna, utförde vi IPR runt alla framtänderna och de båda hörntänderna.

 


Progressiv IPR

Detta innebär att justeringen av tänderna sker progressivt, i flera steg, ända tills de har blivit raka. På så vis kan man ta hänsyn till tändernas anatomi och undvika överstripsning, d v s att aldrig ta bort mer emalj än nödvändigt.

Patienten hade också en ytterligare komplikation i form av en kant-till-kant kontakt på en av tänderna, vilket orsakade svår nötning och intrusion. Han hade också mycket kraftiga tori mandibulae, som är vanligt hos personer som gnisslar tänder.

Enligt riktlinjerna för Inman Aligner-behandlingar bör patienten använda tandställningen ca 20 timmar per dag. En av fördelarna med detta är att det är konstruerat för att vara så diskret som möjligt, vilket gör det idealiskt för vuxna patienter som vill leva ett normalt liv med arbete och ett socialt liv utan alltför mycket uppmärksamhet på att de genomgår tandreglering. Då tänderna flyttar sig mycket snabbt och patienten själv kan se detta höjs motivationen och förstärker samarbetet.

 

Minimalt obehag

Figur4
Figur 4: Inman Aligner in situ åtta veckor in i behandlingen.

Även om alignern initialt orsakar en viss ökad salivutsöndring, liksom ett visst obehag eftersom tänderna förflyttas, varar det vanligtvis endast några dagar. När det gäller behandling i underkäken som denna, har den normalt en mycket liten, om ens någon, påverkan på talet, vilket annars är något som vuxna patienter tenderar att oroa sig för.

I detta fall svarade patienten väl på Inman-behandlingen och efter åtta veckor såg tänderna nästan raka ut (Figur 4), även om olika slitage i tändernas ursprungliga positioner fortfarande fick dem att se ojämna ut . Efter 10 veckor var dock tänderna helt raka, och patienten får en fast retainer för att säkerställa långsiktig stabilitet.

 

Bevarar tänderna

Sammanfattningsvis ger Inman Aligner systemet allmäntandläkaren ett fantastiskt behandlingsalternativ för att snabbt och effektivt korrigera trångställda tänder i det främre segmentet i munnen utan att behöva använda omfattande ortodonti. Metoden bidrar dessutom till att bevara tänder snarare än extrahera dem eller täcka dem med skalfasader (Figur 5-10).

Figur5
Figur6
Figur 5 och 6: Före, ett ovanligt bett med kraftig mittlinjeförskjutning, posteriora korsbett och ojämn attrition till följd av kant-i-kant relationen mellan 21 och 31.

Figur7
Figur 7: Före behandling

Figur8
Figur 8: Efter 10 veckors Inman Aligner-behandling.

 

Figur9

Figur 9: 10 veckor in i behandlingen.

Figur10

Figur 10: 10 veckor in i behandlingen efter uppbyggnad i komposit av 31.

För ytterligare information gå till www.inmanaligner.com

Klicka på länkarna nedan för att läsa Dr Tif Qureshis artiklar om IPR:
Creating space: Progressive IPR in-depth
Align, bleach and bond: Progressive smile design

 

Tandläkare Johan Hagman tog sin examen i Göteborg 1998 och har arbetade i England fram till 2011. Han har ett uttalat intresse för funktionell estetik och har slutfört ett femårigt ocklusionsprogram med IPSO och Roy Higson i England. I England har Johan bland annat jobbat med Tif Quereshi, tandläkaren som varit med och utvecklat Inman Aligner-systemet. Johan ger nu kurser i Inman Aligner, främst i Sverige.

Delta i kurs om tandreglering med Inman Aligner, Hands-on, med Johan Hagman den 1 juni 2012 i Stockholm.

Mer information ››

Författare: Johan Hagman