Jämtland tvekar om gemensam folktandvård

Webb tv

Slå ihop Folktandvården i de fyra Norrlandslänen och ge länsborna en bättre tandvård. Det är ett förslag som utreds just nu. Men det finns ett motstånd, från jämtländskt håll.

Se inslaget på SVT ››

Det var bara några veckor sedan som förslaget var uppe i landstingsstyrelsen i Jämtland. Men politikerna sa nej – eller avvakta:

– Ja det var en mycket tveksam landstingsstyrelse som fattade beslutet, säger Harriet Jorderud (S) landstingsstyrelsens ordförande i Jämtland.
– Vi ser inte fördelarna för Jämtland med förslaget.

En gemensam folktandvård skulle kunna råda bot på en rad brister menar förespråkarna. Tandreglering, tandlossning och käkkirurgi: olika exempel på vad som kallas specialisttandvård. Men idag är det brist på specialister vilket gör att väntetiderna är långa för många patienter.
Politikerna i Norrbotten, Västerbotten och Norrbotten är välvilligt inställda till förslaget men Jämtland avvaktar. Är det frågan om en storregion som spökar?

– Nej regionfrågan har inte påverkat det här beslutet alls, säger Harriet Jorderud.

Men anser du att folktandvården i länet är så bra som den kan bli?

-Vi har en bra folktandvård i länet. När det gäller specialister så samarbetar vi redan med de andra landstingen och jag tror inte att en större folktandvård hjälper rekryteringen säger Harriet Jorderud (S).

Från och med 2012 är det meningen att den nya gemensamma folktandvården ska vara ett faktum, och vad som händer om Jämtland ställer sig utanför är oklart.
– Vi har bett landstingsdirektören utreda vilka konsekvenser det skulle få, säger Harriet Jorderud (S)
– Tills dess sätter vi stopp.

Källa: SVT.se Mittnytt

Läs även: Gemensam tandvård i de tre nordligaste länen ››

Titta även på: Planer på tandvård över länsgränserna ›› SVT 13/3 2011