Läkare eller tandläkare avgör vad som är ”vård som inte kan anstå”

Audio/Web radio

Första juli kom den nya lagen som gav papperslösa och asylsökande rätt till vård, ”vård som inte kan anstå”. Definitionen kritiserades tidigt bland annat av läkare.

Nu har socialstyrelsen utrett hur begreppet ska tolkas och kommit fram till att det är den behandlande läkaren eller tandläkaren som ska bestämma.

Lyssna på inslaget i webbradio (SR Nyheter Ekot 1.51 min) ››

– Vi har kommit fram till att det som alltid har gällt, att det till syvende och sist faktiskt är den behandlande läkaren eller tandläkaren som kan avgöra eftersom det går inte att ställa upp listor över olika diagnoser eller olika tillstånd eller insatser som kan anstå eller dem som inte kan anstå, samma diagnos kan för olika patienter vara olika allvarlig, säger Eskil Envall, ansvarig utredare hos Socialstyrelsen.

 

Begreppet ”vård som inte kan anstå” aktualiserades i samband med att en ny lag om papperslösas rätt till vård trädde i kraft första juli förra året. Det fanns mycket frågetecken runt tolkningen av begreppet som ledde till att papperslösa och asylsökande inte alltid fick den vård de hade rätt till, att de kanske inte fick någon vård alls eller erbjöds att få vård mot att de betalade höga kostnader.

Socialstyrelsens uppdrag var att förtydliga hur begreppet ”vård som inte kan anstå” skulle kunna tillämpas i vården. Begreppet hade kritiserats av vårdprofessionerna, det vill säga läkare, tandläkare, sjuksköterskor och facket, redan långt innan lagen trädde i kraft i juli förra året.

– Vårdprofessionerna anser ganska entydigt och tydligt att man inte ska använda begreppet överhuvudtaget. Vi har framhållit i utredningen att det här är väldigt svårt att göra och inte är särskilt funktionellt för vården att ha det här begreppet, säger Elis Envall.

 

Maria Ferm hos Miljöpartiet är en av dem som länge kämpat för att papperslösa och asylsökande ska få rätt till vård.

– Det finns ett behov av att ta ytterligare steg mot vård på helt lika villkor och det är det som miljöpartiet drivit, säger Maria Ferm.

 

Källa: SVT