Läkare kräver mer hjälp till rökare innan operation

Audio/Web radio

Alla patienter som ska genomgå en operation måste få mer hjälp än i dag att sluta röka. Det kräver en rad företrädare för kirurger och narkosläkare på DN debatt.

Lyssna på inslaget i webb radio: Risken för allvarliga åkommor högre hos patienter som röker

– Vi tycker att det behöver finnas mera resurser för att faktiskt hjälpa de här patienterna med enheter där man har en mer professionell möjlighet att hjälpa patienterna än vad som finns i dag, säger Åsa Edsander-Nord, vetenskaplig sekreterare i Svensk plastikkirurgisk förening och medlem av Svenskt kirurgiskt råd.

 

Varför är det så viktigt?

– Man har sett att riskerna för sårläkningsproblem, infektioner och till och med blodpropp och mer allvarliga åkommor är mycket högre än hos patienter som röker.

Sedan 2011 finns det nationella riktlinjer om hur vården ska hjälpa patienter som ska opereras att sluta röka. Enligt studier bör patienter avhålla sig från rökning under några månader både före och efter en operation. Socialstyrelsen erbjuder olika typer av kurser i hur vårdpersonal ska hjälpa rökare att sluta men enligt  Åsa Edsander-Nord är det inte tillräckligt.

Hon betonar också att den här typen av rökstopp inte gäller patienter som måste opereras akut och att alla patienter ska få den vård de behöver, även om läkare måste göra en bedömning av vad som är bäst för patienten i vissa lägen kan en operation vara mer riskabel än att avstå om patienten inte slutar röka.

Men frågan är då vad man ska göra om en patient trots rökavvänjningshjälp inte slutar.

– Det viktiga tror jag är att förmå patienten att förstå varför de ska sluta röka. Det är lättare att göra saker om man förstår varför, säger Åsa Edsander-Nord.

Källa: SR/Ekot, Katarina Helmerson